მაშავის სატრენინგო პროგრამა

Mashavისრაელის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების სააგენტო MASHAV აცხადებს მიღებას სატრენინგო პროგრამაზე „ტექნო-პედაგოგიკა და სპეციალური განათლების სისტემის განვითარება, რომელიც გაიმართება მიმდინარე წლის 09-28 დეკემბერს, იერუსალიმში (ისრაელი).

განაცხადების და დოკუმენტაციის წარდგენა უნდა მოხდეს საქართველოში ისრაელის სახელმწიფოს საელჩოში, არაუგვიანეს 2018 წლის 01 ნოემბრისა.

ტრენინგის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://embassies.gov.il/tbilisi/mashav/MASHAVCalendar/Pages/Techno-pedagogy-and-development-of-special-education-systems-.aspx

პროგრამის დეტალური აღწერა: http://embassies.gov.il/tbilisi/mashav/MASHAVCalendar/Documents/2018/Techno_pedagogy.pdf

 

კორეის ევჰას ქალთა უნივერსიტეტი

Ewkhaკორეის ევჰას ქალთა უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა სკოლა (EHWA GSIS) აცხადებს მიღებას 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის პროგრამებთან დაკავშირებით.

 

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 ოქტომბერი.

სასწავლო პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია კორეის ევჰას ქალთა უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე: http://gsis.ewha.ac.kr/ 

Ewkha_gallery
Gallery of Ewha Womans University 

დეტალური პროგრამის გასაცნობათ ეწვიეთ ბმულს:

https://drive.google.com/file/d/1uR0N8VXC8qfzFRZR7Ek3JW9kSdf28e1i/view?usp=sharing