ირლანდიის მთავრობის საერთაშორისო სტიპენდიები

ირლანდიის მთავრობა 2019-2020 აკადემიური წლისთვის გამოყოფს საერთაშორისო სტიპენდიებს, რაც გულისხმობს ირლანდიურ უნივერსიტეტებში უცხოელი, მათ შორის ქართველი სტუდენტებისთვის ერთწლიანი დაფინანსების შესაძლებლობას. კერძოდ, დაფინანსებისთვის შესაფერისი კანდიდატურები არიან: – ბაკალავრიატის დამამთავრებელი წლის სტუდენტები; – მაგისტრატურის სტუდენტები; – კვლევითი პროგრამების მონაწილეები.

იხილეთ სააპლიკაციო განაცხადი: https://drive.google.com/file/d/1nvwIUdSrIDcpyscOM8u9OyFgmHaofr06/view?usp=sharing

ბმული:https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication) წარდგენის ვადა იწურება მიმდინარე წლის 29 მარტს.

-LXPAYqib7V1bwoR0B_i

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s