შვედური ინსტიტუტის პროგრამები

44840001_2384460728236498_7463557737629089792_nშვედეთის სამეფო ქართველ სტუდენტებს სთავაზობს სამთავრობო სააგენტოს „შვედური ინსტიტუტი“ სასტიპენდიო პროგრამას „ბალტიის ზღვის რეგიონის პროგრამა/ვისბის პროგრამა“ (Baltic Sea region Program/Visby Program). შვედეთი სტიპენდიებს სთავაზობს საქართველოს წარმომადგენლებს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზეც, ასევე ორსემესტრიან გაცვლით პროგრამებს. „შვედური ინსტიტუტი“ აფინანსებს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის, ქვეყანაში ცხოვრების, ჯანმრთელობის დაზღვევისა და მგზავრობის ხარჯებს. „ვისბის პროგრამის“ სტიპენდიებზე არ არის განსაზღვრული ქვოტები ცალკეულ ქვეყნებზე. სტუდენტთა განცხადებების განხილვა ხდება ინდივიდუალურად. ქართველი სტუდენტი, რომელსაც უკვე მიღებული აქვს მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი შვედეთში, არ განიხილება სასტიპენდიო კანდიდატად. განაცხადის შეტანის პროცედურების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია განთავსებულია ვებ-გვერდებზე:

www.studyinsweden.se

https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-masters/

https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-phd-postdoc/ https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-exchange-students/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s