მაშავის სატრენინგო პროგრამა

Mashavისრაელის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების სააგენტო MASHAV აცხადებს მიღებას სატრენინგო პროგრამაზე „ტექნო-პედაგოგიკა და სპეციალური განათლების სისტემის განვითარება, რომელიც გაიმართება მიმდინარე წლის 09-28 დეკემბერს, იერუსალიმში (ისრაელი).

განაცხადების და დოკუმენტაციის წარდგენა უნდა მოხდეს საქართველოში ისრაელის სახელმწიფოს საელჩოში, არაუგვიანეს 2018 წლის 01 ნოემბრისა.

ტრენინგის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://embassies.gov.il/tbilisi/mashav/MASHAVCalendar/Pages/Techno-pedagogy-and-development-of-special-education-systems-.aspx

პროგრამის დეტალური აღწერა: http://embassies.gov.il/tbilisi/mashav/MASHAVCalendar/Documents/2018/Techno_pedagogy.pdf